เทศบาลตำบลวาปีปทุม
หมู่ที่ 3 ถนนวาปีปทุม - ร้อยเอ็ด ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทรศัพท์ : 0-4379-9402  โทรสาร : 0-4379-9402  อีเมล์ : admin@wapeepathumcity.go.th
Powered By wnt.co.th