วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานล้างรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอยข้างศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์) ชุมชนหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2565
จ้างติดตั้งผ้าม่าน โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมป้องกัน โรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการขยายผิวทาง คสล.ถนนปทุมพิทักษ์ ตลอดแนวรั้วโรงเรียนเมืองวาปีปทุมบรรจบกับถนนนิวซีแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง