วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยครินยา 1,2,3,4 และ5 หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนมิ่งเมือง หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดับพลิง M 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระบะรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน 1993 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนกลองยาวโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขบวนแห่่ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำขบวนผ้าไหม และขบวนเทิพระเกียร โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและออกร้านสินค้าชุมชนโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประเพณีงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง