เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]20
2 ประกาศ เรื่องหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]6
3 การต่อสัญญาเช่าที่วางขายของในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ส.ค. 2566 ]11
4 การต่อสัญญาเช่าแท่นวางของขายในตลาดสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ส.ค. 2566 ]12
5 แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 มิ.ย. 2566 ]11
6 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดซากอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาวาปีปทุม [ 12 มิ.ย. 2566 ]22
7 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบปรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 15 พ.ค. 2566 ]32
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]17
9 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]12
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 7 มี.ค. 2566 ]13
11 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี (คลังอาหารปลอดสารพิษ) [ 22 ก.พ. 2566 ]16
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต้รุ่ง ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]33
13 ประกาศ เรือง การให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ม.ค. 2566 ]32
14 ประกาศ เรื่องให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2566 ]33
15 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 29 ธ.ค. 2565 ]11
16 ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]17
17 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ฯ [ 13 ธ.ค. 2565 ]15
18 รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 12 ธ.ค. 2565 ]11
19 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ธ.ค. 2565 ]8
20 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13