วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล (โรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถประชาสัมพันธ์ ทะเบียน กข 1993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง