วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง M3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายโครงเหล็ก ตัวหนังสือพาสวูด โรงเรียนผู้มีอายุยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง