วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและออกร้านสินค้าชุมชนโครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายประเพณีงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-1188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระบะ หมายเลขทะเบียน 81-2718 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างขบวนกลองยาวพร้อมนางรำ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยประทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมจุดดอกไม้ไฟและไฟพะเนียง สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง