วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบเทรลเลอร์สำหรับลากจูงรถขุดขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างทำบัตรพนักงานพร้อมสายคล้องคอแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนมหาสารคาม- วาปีปทุม
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาย้ายและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๓๐๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง