วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน
17  ก.พ. 2565
จ้างโครงการขยายผิวทาง คสล.ถนนปทุมพิทักษ์ ตลอดแนวรั้วโรงเรียนเมืองวาปีปทุมบรรจบกับถนนนิวซีแลนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระบะทะเบียน กข 7872 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ๘๑-๒๗๑๙ และรถดับเพลิง M ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างทำผ้าใบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถขยะและรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง