วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างขัดสี ลบรอยสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเวชอุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสระแคนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กังหันบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างทำผ้าใบกันแดดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๒๙ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำสื่อวาระสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง