วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเย็บแบบสำเร็จพร้อมลูกไม้ครบชุด โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานล้างรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ซอยข้างศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์) ชุมชนหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2565
จ้างติดตั้งผ้าม่าน โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง