วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนพิทักษ์นรากร (ก่อนแยกถนนบุญพิทักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมขอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเรืองดำรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อต้มไม้ (สำหรับจัดตกแต่งศาลตายาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแวมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-0075 มค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างเก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง