วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่ ขบวนผ้าไหม และขบวนเทิดพระเกียรติ โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาขบวนแห่ ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตกแต่งเต็นท์นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และออกร้านสินค้าชุมชน โครงการจัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ออนซอนวาปีปทุม คัพ ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (อาคารป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง