วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 81-2719และ81-1188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (ต่อสัญญาเว็บไวต์รายปี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ (บ่อขยะโคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้ายทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำชั้นเก็บของและเก็บสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง