วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมณถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 81-2719 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โคงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง