วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกระแทกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานปั๊มลมโรตารี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นางสุมาลี วงษ์เพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง M2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นายคำผัส ประภูชะเนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
30  ม.ค. 2563
วัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นางเหง่า ปติตังโข