วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
จ้างทำผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลปฏิบัติงานประจำ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องตัดโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญานไฟจราจร ถนนสมารักษ์บริเวณแยกถนนมหาปรีชาวงศ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง