วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องกระแทกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานปั๊มลมโรตารี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นางสุมาลี วงษ์เพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง M2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุปรับปรุงและซ่อมแซมปรับสภาพบ้านพัก ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ราย นายคำผัส ประภูชะเนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง