วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบริเวณพื้นกระบะรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะคันหมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ยางรองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างตัดแว่นสายตาจากการตรวจวัดสายตาจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง