เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชนขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุน นโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละชุมชนตลอดทั้งปี ส่งผลให้เทศบาลตำบลวาปีปทุม ได้รับรางวัล "เทศบาลดีเด่น" #ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการ
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06