เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2567
  สุขสันต์วันสงกรานต์ 2567
  เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ...
  โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
พิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรม เทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565
โครงการฝึกซ้อมแผนฯ เหตุการณ์จำลอง

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้