เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุมเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ค. 2562 ]303
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ค. 2562 ]212
3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 24 ก.ย. 2561 ]284
4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิวัติ [ 24 ก.ย. 2561 ]828
5 บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 24 ก.ย. 2561 ]216