เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้อง กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]15
2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]14
3 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]17
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ก.ย. 2566 ]16
5 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 11 ก.ย. 2566 ]15