เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เด็กและเยาวชน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (กีฬาสีภายในโรงเรียน) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ อีกทั้งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณฯ
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07