เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ


วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่ รร.ผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พันจ่าอากาศตรี สมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล พร้อมกองสวัสดิการสังคมฯ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เปิดการเรียน-การสอน (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม จากวิทยากร คือวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญชีวิตมีความสุข สนุกสนาน มีส่วนร่วมในการทอำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07