เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ รร.ผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07