เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (รอบที่ 3)


วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล พร้อม อสม.เทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รอบที่ 2

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07