เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน รวมถึงรณรงค์ฉีดวัคซีน และตอน ทำหมัน สุนัข แมว ภายในเขตเทศบาล โดย ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม และอสม.เทศบาล

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06