เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน รวมถึงรณรงค์ฉีดวัคซีน และตอน ทำหมัน สุนัข แมว ภายในเขตเทศบาล โดย ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม และอสม.เทศบาล

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07