เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07