เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


มหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา 70 พรรษา

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07