เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


อบรมโครงการอาหารปลอดภัย


วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอาหารปลอดภัย โดยมีนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร ตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้งรุ่ง และร้านจำหน่ายอาหารในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้มีวิทยากรเชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลวาปีปทุม มาบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร และให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07