เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”


วันที่ 4 พย.- 65 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาสนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม และมอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07