เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมคนพิการในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม


26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมคนพิการในเขตเทศบาลฯ โดยมีนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน ผู้สนับสนุนกิจกรรม ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ดูแลผู้พิการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับฟังบรรยายจาก ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ในหัวข้อ “การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงจะได้รับสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” และ “หลักการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น” ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมทุกด้านด้วยความเสมอภาคกับคนไม่พิการ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07