เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน โดยมี นางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จระดับหนึ่งของเด็กปฐมวัยซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06