เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน


วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานของนักเรียน โดยมี นางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จระดับหนึ่งของเด็กปฐมวัยซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07