เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก


วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม เปิดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรม (Click off) พร้อมกันทั้งจังหวัด (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณลานวัฒนธรรมกลองยาว

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07