เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลวาปีปทุมขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ดอนสำโรง”


19-พค-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลวาปีปทุมขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ดอนสำโรง”เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06