เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลวาปีปทุมขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ดอนสำโรง”


19-พค-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรณีเทศบาลตำบลวาปีปทุมขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ดอนสำโรง”เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารประกอบ และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07