เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอวาปีปทุม เปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการชุมชน อสม.เทศบาล กลุ่มองค์กรชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07