เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ตรวจประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่2)


วันที่ 20 มิย. 66 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรี ตำบลวาปีปทุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และผู้แทนชุมชน ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.นพพล อัคฮาด และ ดร.นุจรี ใจประนบ ผู้ตรวจประเมินฯ ในการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่2) รอบการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ณ ชุมชนสำโรง

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07