เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 “กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก”


วันที่ 22 มิย. 66 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรี ตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 “กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จากทีมวิทยากร 1.ปกครองอำเภอวาปีปทุม 2.โรงพยาบาลวาปีปทุม 3.สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม 4.สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม 5.สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07