เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล


วันที่ 29  มิถุนายน  -  5 กรกฎาคม  2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย และปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองเพื่อสร้างเจตนคติที่ดีในการสวมหมวกนิรภัย  ให้ผู้ปกครองตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนในการมารับ  -  ส่ง เด็กนักเรียน

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06