เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล


วันที่ 29  มิถุนายน  -  5 กรกฎาคม  2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย และปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองเพื่อสร้างเจตนคติที่ดีในการสวมหมวกนิรภัย  ให้ผู้ปกครองตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะให้มีความปลอดภัยบนท้องถนนในการมารับ  -  ส่ง เด็กนักเรียน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07