เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม


11 กค 66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 และวาระอื่นๆ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07