เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร


วันที่ 10 กค 66 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้ อปท.มีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวหับชนิดของพืชพรรณสมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่น

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07