เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off จิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ


วันที่ 18 กค 66 เวลา 08.30 น. ที่ สระน้ำหนองคู นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดกิจกรรม Kick off จิตอาสากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับจิตอาสาของชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ทั้งจิตอาสา ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ ให้เกิดความยั่งยืน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07