เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลวาปีปทุม ดำเนินงานตามโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2566 โดยการดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงประชาชนทั้ง 7 ชุมชน ในเขตที่พื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07