เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน


วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายสาโรช สุทธิจักร์..รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เปิดโครงการศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ คณะกรรมการศูนย์ภัยพิบัติฯประจำชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ ชินภักดี จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และ จ่าเอกคมขำ รุ่งศรี จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.งัวบา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการประสานงานด้านสาธารณภัยกับศูนย์เทศบาลฯ กับศูนย์ฯประจำชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละชุมชน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07