เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล Big cleaning day


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล Big cleaning day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07