เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ห้วยแก้ง จ.ยโสธร


วันที่ 10-สค-2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ และผู้เชี่ยวชาญชีวิตจาก รร.ผู้มีอายุยืนเทศบาลฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ห้วยแก้ง จ.ยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรม 5ก 5อ และระบบการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ”

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07