เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 24-สค-2566 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลฯ และผู้เชี่ยวชาญชีวิต รร.ผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรม 5ก 5อ และระบบการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ”

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07