เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


6 - กย.- 66 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5 ระหว่างคณะสงฆ์วัดโสมนัสประดิษฐ์ วัดศรีชุมพล กับ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ส่วนราชการ ชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้





2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19