เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2566


19-ตค-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานคณะกรรมการ และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรรมการพัฒนาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เพื่อพิจารณา การพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และวาระอื่นๆ

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19