เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวาปีปทุม


8-พย-66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรี ตำบลวาปีปทุม และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และพิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องหรือพื้นที่

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19